Banner20180124 1170 01

Livgardeslunch med julbord

Välkommen till Livgardeslunch med julbord den 12 december 2019

Sista anmälningsdag 2019-12-02

Julbordet som kostar 100 kr serveras i VIP-matsalen på Livgardet i Kungsängen kl 15.00 .

  • Vi samlas kl 14.15 utanför mässingången
  • Julbordet föregås av mingel utanför som startar kl 14.30.
  • .Efter julbordet finns möjlighet att fortsätta samkväm på mässen.

Anmäl dig här>>

Varmt välkomna!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub