Banner20180124 1170 01

Verksamhetsöversikt 2023

Tidpunkt

Verksamhet

14 jan

LG 502-årsjubileum med stipendieutdelning

9 feb

Livgardeslunch –föredrag av Joakim von Braun

8 mars

Styrelsemöte Kav-kasern förber årsmöte

16 mars

Studiebesök Svenska Sjöräddningssällskapet

13 april

Livgardeslunch – föredragshållare

20 april

Årsmöte

11 maj

Styrelsemöte kavkas

29 maj

Veterandagen

Maj/juni?

Besöksdag Livgardet

10 juni

Föreningsmästerskap skjutning med ak 5 med rödpunktssikte på Sofiero skjuthall

?? Juni

Utdelning av priset bäste kamrat vid GU och 12.bat

6 juni

Nationaldagsfirande.

??

Gardistutbyte

24 augusti

Styrelsemöte Kungsängen

7 september

Livgardeslunch – föredrag av ESO

9 sept

Regementets dag Kungsängen

5 oktober

Styrelsemöte kavkas förber höstmöte

5 oktober

Livgardeslunch – föredrag av ESO

21 oktober

Studiebesök ESO

? november

Infanteridag inkl höstmöte med föredrag

9 november

Styrelsemöte Kungsängen

?? november

Arméchefens konsert

4 december

Lundadagen

??december

Livgardeslunch med julbord

24 december

Julaftonsmottagning

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub