Banner20180124 1170 01
Ordförandens hälsning

Ordförande Leif Ölmeborg


Vårt regemente, som idag benämns Livgardet, hämtar sitt ursprung från de "smocke unge män" som dalkarlarna avdelade som livvakter till Gustav Eriksson, sedemera Gustav Vasa. Under årens lopp har regementet förändrats och utvecklats i många skepnader för att idag bära både Svea livgardes och Livgardets Dragoners arv och traditioner.

Livgardets kamratförening är en förening för dem som har ett stort intresse och känsla för vårt regemente, dess historia, nuvarande verksamhet och dess framtid. Här finns länken mellan dem som arbetat och de som arbetar på regementet, oavsett om vi varit officerare, reservofficerare, specialistofficerare, värnpliktiga, frivilliga eller civilanställda. Här finns också möjlighet för våra anhöriga att delta i denna gemenskap, liksom för andra som känner för vårt regemente och dess verksamhet.

Här finns alltid plats för flera medlemmar, och på de följande sidorna finns möjlighet att få mer information om oss och vår verksamhet. Om detta inte räcker så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

Om ni känner att detta kan vara något för er så vill jag säga – Välkommen!

En gång Livgardist – Alltid Livgardist!

Gardeskamrater!

Vi hoppas att allt är väl med er och önskar er God Fortsättning! Vår plan har varit att kunna börja dela ut de historieböcker, som nu efter fyra års arbete är tryckta, i samband med regementets 500-årsdag den 14 januari. Vi var inne i slutfasen av förberedelserna av detta när planen mötte verkligheten i form av skärpta restriktioner med anledning av coronapandemin. Våra förhoppningar var att vi skulle kunna göra detta under kontrollerade former, men efter denna veckas händelseutveckling måste vi tyvärr fatta beslut om att senarelägga utdelning och utskick.

Flera skäl finns till detta beslut. Dels är smittoläget mycket bekymmersamt med en hårt pressad sjukvård. Dels uttrycker Folkhälsomyndigheten stora farhågor för att smittspridningen ska öka ännu mer när julledigheterna nu är slut. Regeringen har lagt fram en tillfällig pandemilag, som riksdagen antog den 8 januari, för att ha handlingsfrihet att tillgripa ytterligare restriktioner. Man betonar dock att de viktigaste åtgärderna som måste vidtas är av alla oss enskilda. Vi ska hålla avstånd, vi ska inte umgås med andra personer än den närmaste familjekretsen och vi ska undvika miljöer där det kan uppstå köer och trängsel m.m.

Vår bedömning är därför att vi nu inte ska genomföra någonting som går emot dessa enskilda åtgärder, vi ska vara lojala med innebörden av dessa. Vårt beslut innebär att så länge begränsande restriktioner avseende rörelser och umgänge råd kommer vi varken att genomföra utdelning på utlämningsställen eller skicka ut böcker för avhämtning hos postombud.

Vi beklagar att verkligheten tvingat oss till detta beslut och kommer att återkomma till er när vi bedömer att det är möjligt att återgå till planen och då revidera utlämningsdagar och tider.

Med varma hälsningar och med en önskan att ni alla, så långt det är möjligt, undgår att drabbas av någon form av covid 19.

Christer Tistam

Ordförande i Insamlingsstiftelsen för Livgardets historia Kim Åkerman Ordförande i Redaktionskommittén för Livgardets historia

Gardesbutiken

Vi är öppna, nu med det fulla produktutbudet, beställ så vi kan försäkra oss om att det fungerar!

Klicka på Gardesbutiken i hemsidans meny så kommer du dit.

Minnesring - Livgardet 500 år

Once in the lifetime - snart en möjlighet att beställa. Se nästa nummer av Livgardisten som kommer ut kring Lucia.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub