Banner20180124 1170 01
Ordförandens hälsning


Livgardesvänner,
vår kamratförening syftar till sammanhållning, kamratskap och stöd till och runt "vårt" regemente: Livgardet. Vi träffas bl.a. vid olika högtider som Nationaldagen, Livgardets födelsedag (14JAN) och regementets högtidsdagar (slaget vi Lützen och Lund).
Föreningen ger även ut "Livgardisten" två gånger per år där verksamhet m.m. beskrivs. Det är ett konkret och uppskattat stöd enligt regementschefen.

En förenings styrka ligger i dess medlemmar, och Livgardets Kamratförening har nästan 600 medlemmar! Så jag vill tacka dig som är med och välkomnar nya medlemmar med en koppling till, eller en vilja att vara en del av stödet till arméns äldsta regemente.

Gardesbutiken

Klicka på Gardesbutiken i hemsidans meny så kommer du dit. OBS! Glöm inte att beställa frakt för din beställning. Det är endast då butiken får dina kontaktuppgifter för att kunna leverera beställningen.

Kommande aktiviteter:

16 maj Livgardeslunch, föredrag

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub