Banner20180124 1170 01
Ordförandens hälsning

Ordförande Leif Ölmeborg

Vårt regemente, som idag benämns Livgardet, hämtar sitt ursprung från de "smocke unge män" som dalkarlarna avdelade som livvakter till Gustav Eriksson, sedemera Gustav Vasa. Under årens lopp har regementet förändrats och utvecklats i många skepnader för att idag bära både Svea livgardes och Livgardets Dragoners arv och traditioner.

Livgardets kamratförening är en förening för dem som har ett stort intresse och känsla för vårt regemente, dess historia, nuvarande verksamhet och dess framtid. Här finns länken mellan dem som arbetat och de som arbetar på regementet, oavsett om vi varit officerare, reservofficerare, specialistofficerare, värnpliktiga, frivilliga eller civilanställda. Här finns också möjlighet för våra anhöriga att delta i denna gemenskap, liksom för andra som känner för vårt regemente och dess verksamhet.

Här finns alltid plats för flera medlemmar, och på de följande sidorna finns möjlighet att få mer information om oss och vår verksamhet. Om detta inte räcker så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

Om ni känner att detta kan vara något för er så vill jag säga – Välkommen!

En gång Livgardist – Alltid Livgardist!

Årets planerade aktiviteter.

Detaljer finns i kalendern.

Tidpunkt Verksamhet
15-jan LG 497-årsjubileum
19-apr Årsmöte
10-13 maj Resa till Oslo och svarsbesök hos Oslo-Akershus Gardistförening
19-maj Föreningsmästerskap skjutning med ak 5 med rödpunktssikte på Stålboda skjutbanor
17-maj Styrelsemöte Kungsängen
29-maj Veterandagen
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/
Maj Utdelning av priset bäste kamrat vid 12.bat
06-jun Nationaldagsfirande.
14-jun Styrelsemöte kavkas, höstens utskick
13-sep Livgardeslunch
11-okt Styrelsemöte Kungsängen förber höstmöte
12-okt Livgardeslunch
06-nov Infanteridag med stipendieutdelning inkl höstmöte med föredrag av
16-nov Styrelsemöte kavkas utskick 2018
?? november Arméchefens konsert
04-dec Kavalleridag
08-dec Julvesper i Gustav Adolfskyrkan arrangerat av LOV
13-dec Livgardeslunch med julbord
December Utdelning av priset bäste kamrat bland K-soldater vid Livbat, 12. bat, Säkbat och MP-bat
24-dec Julaftonsmottagning
Md svvt logo neg 500x150 blue
Md dsc00766
Betessläppet 2018-06-16 Klicka på bilden så kommer du till alla bilder.

Våra vänner Oslo og Akershus Gardistforening hälsar oss välkomna.

Länk till brevet

Md livgardet.kranssv
Klicka här för att komma till medlemsansökan
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub