Banner20180124 1170 01
Ordförandens hälsning

Ordförande Leif Ölmeborg

Vårt regemente, som idag benämns Livgardet, hämtar sitt ursprung från de "smocke unge män" som dalkarlarna avdelade som livvakter till Gustav Eriksson, sedemera Gustav Vasa. Under årens lopp har regementet förändrats och utvecklats i många skepnader för att idag bära både Svea livgardes och Livgardets Dragoners arv och traditioner.

Livgardets kamratförening är en förening för dem som har ett stort intresse och känsla för vårt regemente, dess historia, nuvarande verksamhet och dess framtid. Här finns länken mellan dem som arbetat och de som arbetar på regementet, oavsett om vi varit officerare, reservofficerare, specialistofficerare, värnpliktiga, frivilliga eller civilanställda. Här finns också möjlighet för våra anhöriga att delta i denna gemenskap, liksom för andra som känner för vårt regemente och dess verksamhet.

Här finns alltid plats för flera medlemmar, och på de följande sidorna finns möjlighet att få mer information om oss och vår verksamhet. Om detta inte räcker så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

Om ni känner att detta kan vara något för er så vill jag säga – Välkommen!

En gång Livgardist – Alltid Livgardist!

Årets planerade aktiviteter.

Detaljer finns i kalendern.

Tidpunkt Verksamhet
15-jan LG 497-årsjubileum
19-apr Årsmöte
10-13 maj Resa till Oslo och svarsbesök hos Oslo-Akershus Gardistförening
19-maj Föreningsmästerskap skjutning med ak 5 med rödpunktssikte på Stålboda skjutbanor
17-maj Styrelsemöte Kungsängen
29-maj Veterandagen
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/
Maj Utdelning av priset bäste kamrat vid 12.bat
06-jun Nationaldagsfirande.
14-jun Styrelsemöte kavkas, höstens utskick
13-sep Livgardeslunch
11-okt Styrelsemöte Kungsängen förber höstmöte
12-okt Livgardeslunch
08-nov Infanteridag med stipendieutdelning inkl höstmöte med föredrag av Jan Salestrand som berättar om sin tid som statssekreterare.
18-nov Arméchefens konsert
04-dec Lundadagen på Kavallerikasernen
Utdelning av priset bäste kamrat bland soldater vid Livbat, 12. bat, Säkbat och MP-bat
13-dec Livgardeslunch med julbord
24-dec Julaftonsmottagning

Välkommen till Livgardet och Dragonernas Högtidsdag 4 december 2018

Sista anmälningsdag 2018-11-27

Länk till komplett information samt anmälan>>

Varmt välkomna!

Livgardets kamratförening

Inbjuder till

Julbord den 13 december

Platsen är Militärrestaurangen på Livgardets kasern i Granhammar.

Läs mer>>

eller

Gå direkt till anmälan>>

Du kan nu stödja gardistutbytet med Norge och Danmark.

Föreningen erbjuder 12 soldater, två befäl och en föreningsmedlem en resa till Norge vartannat år och till Danmark vartannat år. Vi tar också emot en delegation från antingen Norge eller Danmark varje år. (Åker vi till Norge får vi besök av danskar).

Genom att du med ditt namn önskar God Jul i decembernumret av Livgardisten, för en kostnad av 35 kronor, bidrar du till att detta utbyte är genomförbart.

Soldaterna kommer från alla förband på regementet och är en uppmuntran för väl genomförd tjänstgöring.

Det är bråttom, pressläggning sker 15 november.

Du lämnar ditt stöd genom att klicka på denna länk>>

Md dsc00766
Betessläppet 2018-06-16 Klicka på bilden så kommer du till alla bilder.

Våra vänner Oslo og Akershus Gardistforening hälsar oss välkomna.

Länk till brevet

Md livgardet.kranssv
Klicka här för att komma till medlemsansökan
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub