Banner20180124 1170 01

Livgardets kamratförening

Inbjuder till

Årsmöte torsdagen den 19 april med efterföljande middag

Samling kl 1800 för årsmötesförhandlingar. Kl 1930 går vi till bords.

Plats: Filmsalen Karlberg (Smedsvalvet närmast järnvägen)

Deltagande i årsmöte och middag är kostnadsfritt.

Välkomna!

Leif Ölmeborg


Anmälan om deltagande sker till klubbmästaren Anders Ahlner anders.ahlner@mil.se eller 070-289 89 38 senast den 9 april. Ange om du bara vill delta i årsmötet eller både årsmöte och middag!

Bifogat finns föredragningslista, valberedningens förslag till val av föreningens funktionärer, förslag till Livgardets kamratförenings stadgar samt medalj- och stipendiebestämmelser.

OBS!

För deltagande i årsmötet krävs att medlemsanmälan är gjord och att medlemsavgiften är betald så att den syns hos Skattmästaren före mötet.

Fullständig dokumentation hittar du här>>

Ordförandens hälsning

Ordförande Leif Ölmeborg

Vårt regemente, som idag benämns Livgardet, hämtar sitt ursprung från de "smocke unge män" som dalkarlarna avdelade som livvakter till Gustav Eriksson, sedemera Gustav Vasa. Under årens lopp har regementet förändrats och utvecklats i många skepnader för att idag bära både Svea livgardes och Livgardets Dragoners arv och traditioner.

Livgardets kamratförening är en förening för dem som har ett stort intresse och känsla för vårt regemente, dess historia, nuvarande verksamhet och dess framtid. Här finns länken mellan dem som arbetat och de som arbetar på regementet, oavsett om vi varit officerare, reservofficerare, specialistofficerare, värnpliktiga, frivilliga eller civilanställda. Här finns också möjlighet för våra anhöriga att delta i denna gemenskap, liksom för andra som känner för vårt regemente och dess verksamhet.

Här finns alltid plats för flera medlemmar, och på de följande sidorna finns möjlighet att få mer information om oss och vår verksamhet. Om detta inte räcker så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

Om ni känner att detta kan vara något för er så vill jag säga – Välkommen!

En gång Livgardist – Alltid Livgardist!

I samarbete med Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening, LOV och Sveagardesföreningen fortsätter föreningsaktiviteterna.

Detaljer finns i kalendern.

Tidpunkt Verksamhet
15-jan LG 497-årsjubileum
19-apr Årsmöte
10-13 maj Resa till Oslo och svarsbesök hos Oslo-Akershus Gardistförening
19-maj Föreningsmästerskap skjutning med ak 5 med rödpunktssikte på Stålboda skjutbanor
17-maj Styrelsemöte Kungsängen
29-maj Veterandagen
Maj Utdelning av priset bäste kamrat vid 12.bat
06-jun Nationaldagsfirande.
14-jun Styrelsemöte kavkas, höstens utskick
13-sep Livgardeslunch
11-okt Styrelsemöte Kungsängen förber höstmöte
12-okt Livgardeslunch
06-nov Infanteridag med stipendieutdelning inkl höstmöte med föredrag av
16-nov Styrelsemöte kavkas utskick 2018
?? november Arméchefens konsert
04-dec Kavalleridag
08-dec Julvesper i Gustav Adolfskyrkan arrangerat av LOV
13-dec Livgardeslunch med julbord
December Utdelning av priset bäste kamrat bland K-soldater vid Livbat, 12. bat, Säkbat och MP-bat
24-dec Julaftonsmottagning
Osloresan 2018

RESA TILL OSLO

Bakgrund

Förra året besökte Oslo-Akershus gardistförening (OAGF) Stockholm och Sveagardesföreningen. I år genomför Livgardets kamratförening ett svarsbesök i Oslo. Högsta antal deltagare är 30 st.

Länk till fullständig information>>

Våra vänner Oslo og Akershus Gardistforening hälsar oss välkomna.

Länk till brevet

Välkomna till ett besök med guide på Tre Kronor söndagen den 25 mars 2018 klockan 1400!

Sedan 1523 har garnisonen bevakat Kungliga slottet, här får vi Tre kronors spännande historia oss till livs!

Museet är beläget längst ned i slottets norra länga (vid Norrbro), vilket också var den del som klarade sig bäst under branden. För att komma till museet måste du gå igenom den fem meter tjocka försvarsmuren från 1200-talet.

  • 1350 samling i entrén, 1400-1445 guidad visning, därefter har vi en dryg timme att gå runt på egen hand.

Inbjudan gäller också Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening, Sveagardesföreningen , Livgardets Officerares Veteranförening, Kamratföreningen Sveaingenjören samt ROSIS.

Det kostar 150 kronor per person! Tag med jämna pengar!

Anmäl deltagande senast den 20 mars till claes.grafstrom@telia.com

eller ring 0708-622800 eller skriv till adressen nedan. Ta gärna med dig vänner även om de inte är medlemmar i föreningen. Antalet deltagare är maximerat till 30. Sätt gärna in pengarna på plusgiro 400 79 45-1.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Md livgardet.kranssv
Klicka här för att komma till medlemsansökan
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub