Banner20180124 1170 01
Ordförandens hälsning

Ordförande Leif Ölmeborg


Vårt regemente, som idag benämns Livgardet, hämtar sitt ursprung från de "smocke unge män" som dalkarlarna avdelade som livvakter till Gustav Eriksson, sedemera Gustav Vasa. Under årens lopp har regementet förändrats och utvecklats i många skepnader för att idag bära både Svea livgardes och Livgardets Dragoners arv och traditioner.

Livgardets kamratförening är en förening för dem som har ett stort intresse och känsla för vårt regemente, dess historia, nuvarande verksamhet och dess framtid. Här finns länken mellan dem som arbetat och de som arbetar på regementet, oavsett om vi varit officerare, reservofficerare, specialistofficerare, värnpliktiga, frivilliga eller civilanställda. Här finns också möjlighet för våra anhöriga att delta i denna gemenskap, liksom för andra som känner för vårt regemente och dess verksamhet.

Här finns alltid plats för flera medlemmar, och på de följande sidorna finns möjlighet att få mer information om oss och vår verksamhet. Om detta inte räcker så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

Om ni känner att detta kan vara något för er så vill jag säga – Välkommen!

En gång Livgardist – Alltid Livgardist!

Planerad

verksamhet 2020

Tidpunkt

Verksamhet

14 jan

LG 499-årsjubileum med stipendieutdelning

23 jan

Livgardeslunch – föredrag av vice VD för Vattenfall om framtida elförsörjning

26 mars

Studiebesök vid kavkasern, även de delar som normalt inte visas för allmänheten

23 april

Livgardeslunch – föredragshållare prel Jan Björklund

23 april

Årsmöte – föredragshållare Anders Brännström

25 april

Regementets dag Kungsängen

16 maj

Föreningsmästerskap skjutning med ak 5 med rödpunktssikte på Sofiero skjuthall

29 maj

Veterandagen

19 juni

Utdelning av priset bäste kamrat vid GU

6 juni

Nationaldagsfirande.

10 september

Livgardeslunch

8 oktober

Livgardeslunch

24 oktober

Studiebesök – prel Arsenalen i Strängnäs

5 november

Infanteridag inkl höstmöte med föredrag

?? november

Arméchefens konsert

4 december

Lundadagen

Utdelning av priset bäste kamrat bland K-soldater vid Livbat, Säkbat, MP-bat och FöMus

??december

Livgardeslunch med julbord

24 december

Julaftonsmottagning

Gardesbutiken

Vi är öppna, nu med det fulla produktutbudet, beställ så vi kan försäkra oss om att det fungerar!

Klicka på Gardesbutiken i hemsidans meny så kommer du dit.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub