Banner20180124 1170 01
Ordförandens hälsning

Ordförande Leif Ölmeborg


Vårt regemente, som idag benämns Livgardet, hämtar sitt ursprung från de "smocke unge män" som dalkarlarna avdelade som livvakter till Gustav Eriksson, sedemera Gustav Vasa. Under årens lopp har regementet förändrats och utvecklats i många skepnader för att idag bära både Svea livgardes och Livgardets Dragoners arv och traditioner.

Livgardets kamratförening är en förening för dem som har ett stort intresse och känsla för vårt regemente, dess historia, nuvarande verksamhet och dess framtid. Här finns länken mellan dem som arbetat och de som arbetar på regementet, oavsett om vi varit officerare, reservofficerare, specialistofficerare, värnpliktiga, frivilliga eller civilanställda. Här finns också möjlighet för våra anhöriga att delta i denna gemenskap, liksom för andra som känner för vårt regemente och dess verksamhet.

Här finns alltid plats för flera medlemmar, och på de följande sidorna finns möjlighet att få mer information om oss och vår verksamhet. Om detta inte räcker så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

Om ni känner att detta kan vara något för er så vill jag säga – Välkommen!

En gång Livgardist – Alltid Livgardist!

Planerade aktiviteter 2019

Tidpunkt

Verksamhet

14 jan

LG 498-årsjubileum med stipendieutdelning

14 jan

Styrelsemöte Kungsängen

21 feb

Livgardeslunch

7 mars

Styrelsemöte kavkas förber årsmöte

27 mars

Studiebesök Hovstallet

11 april

Livgardeslunch

11 april

Årsmöte

10-12 maj

Resa till Köpenhamn och besök hos Köpenhamns gardistförening.

18 maj

Föreningsmästerskap skjutning med ak 5 med rödpunktssikte på Sofiero skjuthall

16 maj

Styrelsemöte Kungsängen

29 maj

Veterandagen

6 juni

Nationaldagsfirande.

13 juni

Styrelsemöte kavkas, höstens utskick

14 juni Utdelning av priset bäste kamrat vid GU och 12.bat

12 september

Livgardeslunch

10 oktober

Styrelsemöte Kungsängen förber höstmöte

10 oktober

Livgardeslunch

23 oktober

Studiebesök FHTE

7 november

Infanteridag inkl höstmöte med föredrag

14 november

Styrelsemöte kavkas utskick 2020

?? november

Arméchefens konsert

4 december

Lundadagen

Utdelning av priset bäste kamrat bland K-soldater vid Livbat, Säkbat, MP-bat och FöMus

13 december

Livgardeslunch med julbord

24 december

Julaftonsmottagning

Lämna en julhälsning och stöd gardistutbytet.

Genom att klicka på nedanstående länk kan du lämna en julhälsning till alla kamrater i föreningen. Hälsningen publiceras i decembernumret av vår tidning Livgardisten. Julhälsningen kostar endast 50 kr och medlen tillfaller föreningen för ovanstående ändamål.

Länk till donation och julhälsning>>

Gardesbutiken

Vi är ånyo öppna, nu med det fulla produktutbudet, beställ så vi kan försäkra oss om att det fungerar!

Klicka på Gardesbutiken i hemsidans meny så kommer du dit.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub