Banner20180124 1170 01

Insamlingsstiftelsen för Livgardets historia

Bild ordf rande

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för Livgardets historia
Stiftelsenummer 1026971
Organisationsnummer 802479-9259

Ordförande

Överste Christer Tistam

Vice Ordförande

Överste Stefan Nacksten

Sekreterare

Överstelöjtnant Lars Gerhardsson

Ekonomiredogörare

Major Åke Öhrström

Ledamöter

Överstelöjtnant Leif Ölmeborg

Överstelöjtnant Claes Grafström

Överste Urban Rettig

Överste 1.gr Kim Åkerman

Adjungerad ledamot

Filosofie doktor, Statsheraldiker Henrik Klackenberg

Bild upprop

Bankuppgifter

Insamlingsstiftelsens för Livgardets historia bankkonto är på Handelsbanken, clearingnummer 6903, kontonummer 998 209 988. Vid insättning på detta konto var vänlig och ange avsändar-namn för insättningen.

Bankgiro nr 5174-9323.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub