Banner20180124 1170 01

Förhandsteckning av subventionerade böcker

Förhandsteckning av de nya böckerna i Livgardets historieverk

Förhandsteckning innebär att önskade böcker kommer att reserveras för den som tecknat önskemål om detta. Genom förhandsteckning erhålles dessa böcker till ett subventionerat pris, 175 kronor per bok jämfört med ett ordinarie pris på 350 kronor. Detta subventionerade pris gäller endast vid förhandsteckning. Förhandsteckningen blir giltig när betalning mottagits av Insamlingsstiftelsen för Livgardets historia.

För att redaktionskommittén för Livgardets historia ska kunna vet vilka som förhandstecknat sig, samt hur dessa ska kontaktas för leveransbesked, behöver nedanstående uppgifter sändas in: Namn, gatuadress, postadress, e-postadress samt telefonnummer.
(Dessa uppgifter kommer enbart att utnyttjas för kontakter avseende historieverkets böcker och
kommer efter utdelning av dessa raderas!)

Ange om förhandsteckningen gäller för Svea livgardes historia 1977 – 2000 för 175 kronor eller för Livgardets historia 2000 – 2020 för 175 kronor eller för bägge.

Dessa uppgifter insänds i första hand via e-post till lg-500-historieverket@mil.se
Reservalternativ är brevförsändelse till adress:
Livgardets historieverk, c/o Regementschefens sekreterare, Livgardet,
196 85 KUNGSÄNGEN

Inbetalning av 175, alt 350 kronor ska ske senast den sista december 2019 på Insamlingsstiftelsens för Livgardets historia bankkonto på Handelsbanken, clearingnummer 6903, kontonummer 998 209 988. Alternativt kan insättning ske via bankgiro nr 5174-9323. Oavsett alternativ av insättning måste avsändarnamn för insättningen anges för att inbetalningen ska kunna kopplas till förhandsteckningen.
(OBS! Det är först när insatt belopp kopplats till förhandsteckning som denna blir giltig.)

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub