Banner20180124 1170 01

Föreningens policy i relation till PUL & GDPR:

Livgardets kamratförening samlar på detta sätt in information om dig för föreningens medlemsregister.
Informationen hanteras inom föreningen utom i de fall där inpasseringslistor behövs för att försvarsmakten skall godkänna inpassering. Skulle annan utomstående informeras sker detta efter explicit godkännande av medlemmen.
Samtycket till att föreningen lagrar informationen om medlemmen gäller så länge vederbörande är medlem i föreningen.
I samband med att medlemskapet upphör, upphör också samtycket till lagring av informationen varpå den raderas.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub