Banner20180124 1170 01

Historieverket som helhet

Tidigare och pågående böcker i regementets historieverk

Regementets historia finns nedtecknat i ett antal tidigare böcker enligt följande:

Titel:

Utgivningsår

Kunglig Lifregementets till häst historia

1912-22

Anteckningar om Konungens Lifgarde till häst

1932

Kungl. Svea livgardes historia 1523 – 1560 (Inkluderar också Befrielsekriget 1521 – 1523)

1937

Kungl. Svea livgardes historia 1560 – 1611

1939

Kungl. Svea livgardes historia 1611 – 1632

1963

Kungl. Svea livgardes historia 1632 – 1660

1966

Kungl. Svea livgardes historia 1660 – 1718

1954

Kungl. Svea livgardes historia 1719 – 1976

1976

Kungl. Svea livgardes historia Biografiska uppgifter om regementsofficerskåren 1903-1981

1983

Biografiska anteckningar över officerskåren K 1

1984

K 1 kasern 100 år En jubileumsskrift

1997

K 1 1928 – 2000 Del 1

2001

K 1 1928 – 2000 Del 2

2003Svea livgardes historia 1977 – 2000

2020

Livgardets historia 2000 – 2020

2020

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub