Banner20180124 1170 01

Verksamhetsöversikt 2024

Tidpunkt

Verksamhet22 feb

Livgardeslunch – föredrag

7 mars

Styrelsemöte – Kavkasern, förberedelser årsmöte

10 april

Årsmöte - Kavkasern

16 maj

Livgardeslunch - föredrag

16 maj

Styrelsemöte - Kungsängen

25 maj

Utflykt/studiebesök –

29 maj

Veterandagen

Maj/Juni

Gardistutbyte

Juni

Utdelning av priset bäste kamrat vid GU och 12.bat

6 juni

Nationaldagsfirande.

22 augusti

Styrelsemöte - Kavkasern

12 september

Livgardeslunch – föredrag

8 oktober

Styrelsemöte - Kungsängen förberedelser höstmöte

24 oktober

Livgardeslunch – föredrag

6 november

Lutzendagen och höstmöte

23 november

Arméchefens konsert

4 december

Lundadagen

XX december

Livgardeslunch med julbord

24 december

Julaftonsmottagning

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub