Banner20180124 1170 01

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Donationer

Insamlingsstiftelsen för Livgardets historia har genom ett upprop och genom riktade bidragsansökningar ansökt om, och erhållit, flera stora bidrag och donationer. Alla sådana givare över 5000 kronor kommer att särskilt tackas i böckernas förord.

Eftersom insamlingsmålen ännu ej är nådda är ytterligare donationer och bidrag välkomna*.

Välgörare

Ytterligare en nivå på bidrag mellan 1000 kronor och 4999 kronor har av Insamlingsstiftelsen definierats som Välgörare. Alla bidragsgivare i formen av Välgörare kommer också att avtackas på särskild plats i böckerna.

Eftersom insamlingsmålen ännu ej är nådda är ytterligare Välgörare välkomna*.

Övriga bidrag

Utöver ovan angivna har också flera andra bidrag under 1000 kronor tacksamt mottagits. Insamlingsstiftelsen välkomnar ytterligare bidrag och betonar att varje bidrag, oavsett storlek är av godo för att möjliggöra arbetet med dessa kompletterande böcker i Livgardets historieverk*.

Förslag på stiftelser och fonder att söka bidrag ifrån

Insamlingsstiftelsen för Livgardets historia tar tacksamt emot förslag på stiftelser, fonder och andra tänkbara bidragsgivare till Livgardets historieverk. Förslag insänds till
lg-500-historieverket@mil.se

* Insamlingsstiftelsens för Livgardets historia bankkonto är på Handelsbanken, clearingnummer 6903, kontonummer 998 209 988. Vid insättning på detta konto var vänlig och ange avsändarnamn för insättningen.

Alernativt kan insättning ske på bankgiro nr 5174-9323. Även här är det viktigt att avsändarnamn anges.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub