Banner20180124 1170 01

Utlämning/leverans av historieverket

Publicerad 2021-01-12 20:13

Gardeskamrater!

Vi hoppas att allt är väl med er och önskar er God Fortsättning! Vår plan har varit att kunna börja dela ut de historieböcker, som nu efter fyra års arbete är tryckta, i samband med regementets 500-årsdag den 14 januari. Vi var inne i slutfasen av förberedelserna av detta när planen mötte verkligheten i form av skärpta restriktioner med anledning av coronapandemin. Våra förhoppningar var att vi skulle kunna göra detta under kontrollerade former, men efter denna veckas händelseutveckling måste vi tyvärr fatta beslut om att senarelägga utdelning och utskick.

Flera skäl finns till detta beslut. Dels är smittoläget mycket bekymmersamt med en hårt pressad sjukvård. Dels uttrycker Folkhälsomyndigheten stora farhågor för att smittspridningen ska öka ännu mer när julledigheterna nu är slut. Regeringen har lagt fram en tillfällig pandemilag, som riksdagen antog den 8 januari, för att ha handlingsfrihet att tillgripa ytterligare restriktioner. Man betonar dock att de viktigaste åtgärderna som måste vidtas är av alla oss enskilda. Vi ska hålla avstånd, vi ska inte umgås med andra personer än den närmaste familjekretsen och vi ska undvika miljöer där det kan uppstå köer och trängsel m.m.

Vår bedömning är därför att vi nu inte ska genomföra någonting som går emot dessa enskilda åtgärder, vi ska vara lojala med innebörden av dessa. Vårt beslut innebär att så länge begränsande restriktioner avseende rörelser och umgänge råd kommer vi varken att genomföra utdelning på utlämningsställen eller skicka ut böcker för avhämtning hos postombud.

Vi beklagar att verkligheten tvingat oss till detta beslut och kommer att återkomma till er när vi bedömer att det är möjligt att återgå till planen och då revidera utlämningsdagar och tider.

Med varma hälsningar och med en önskan att ni alla, så långt det är möjligt, undgår att drabbas av någon form av covid 19.

Christer Tistam

Ordförande i Insamlingsstiftelsen för Livgardets historia Kim Åkerman Ordförande i Redaktionskommittén för Livgardets historia

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub